single family house

tashkent - uzbekistan
2016

mario redaelli
alessio brambilla

+ + + + + + + + +